• V škole rozvoniavali bylinky

  Deti v ŠKD si počas jedného popoludnia na začiatku horúcich dní pochutnali na voňavom čaji z vlastného bylinkového záhonu. Medovku, mätu a listy jahôd najskôr spoločne natrhali, nechali vysušiť a spoločnými silami navarili čaj. Chutil výborne, zvlášť spolu s domácim makovým koláčikom, ktorý na všetkých čakal ako prekvapenie. Po občerstvení zdravým nápojom sa deti s radosťou rozutekali na školské ihrisko za futbalom.

 • Vybrali sme sa do prírody

  Počuli ste už o Kendických studničkách? Deti v ŠKD áno, preto sa rozhodli, že ich nájdu. Kľukatá lesná cesta asi po pol hodine chôdze deti priviedla k cieľu. Únavu rýchlo zahnali sviežou vodou z čistinky, v ktorej sa aj vyumývali a osviežili. V blízkom altánku si oddýchli, posilnili sa sladkosťami a modlitbou pri kríži. Na spiatočnej ceste si dopriali malú odmenu – sladkú zmrzlinu podľa vlastného výberu.  

 • Čo nás čaká v najbližších dňoch?

  Streda - 23.6.2021 - kontrola, odovzdávanie, preberanie učebníc

                                 - duchovná obnova pre žiakov 8.ročníka - Farnosť sv. Mikuláša Prešov

  Štvrtok - 24.6.2021 - teoretická príprava na účelové cvičenie a didaktickú hru

                                 - celoškolská akcia Deň ľudovej kultúry

  Piatok - 25.6.2021 - účelové cvičenie pre 2.stupeň a didaktická hra pre 1.stupeň - praktická časť

                                - beseda s pánom spisovateľom Valentínom Šefčíkom pre 1. stupeň a 5A

  Pondelok - 28.6.2021 - triedne aktivity

  Utorok - 29.6.2021 - prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla - svätá omša o 8.00 vo farskom kostole

                                 - rozlúčka deviatakov 

                                 - v tento deň bude prevádzka ŠKD do 13.00 (aj pre deti, ktoré bežne klub nenavštevujú)

  Streda - 30.6.2021 - o 9.00 slávnostné ukončenie školského roka a odovzdanie vysvedčení

   

  ...... a ..... huráááááááááááááááááááááááááááááá prázdniny !!!!

 • POZVÁNKA

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame dňa 24.6.2021 /štvrtok/

  na Deň ľudovej kultúry. V rámci neho uvidíte:

  • Výstavu tradičných ľudových predmetov na prízemí školy
  • Prezentáciu ľudových remesiel od 10:00 v areáli školy (s možnosťou kúpy suvenírov)
  • Kultúrny program na ľudovú nôtu so začiatkom o 15:30 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Žiaci z Kendíc a Drienovskej Novej Vsi ukázali aj v tomto školskom roku, že sú šikovní a neboja sa výziev, ani tých matematických.

  Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa tentokrát prihlásilo 15 žiakov, súťažili 13 a 3 sa zaradili vďaka svojim výsledkom medzi 20 % najlepších riešiteľov v rámci celého Slovenska.

  Všetkým prihláseným žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  Chceme poďakovať taktiež rodičom žiakov za podporu ich detí.

 • Slávnosť Božského srdca

  Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sme slávili 11.júna a pri tejto príležitosti sme sa ráno pomodlili cez školský rozhlas odprosujúcu modlitbu. Žiaci z III. B vymaľovali obrázky, kde je zobrazená tvár Pána Ježiša. 

 • Deň matiek, rodiny a otcov

  Máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku. Nielen preto, že ho celý prežívame tak špeciálne pod ochranou Panny Márie, ale pripomíname si počas neho viacero krásnych dní a sviatkov.

  9. mája sme slávili Deň matiek. Žiaci v oboch budovách školy pripravovali pre svoje mamky malé prekvapenie. Tretiaci a žiaci nultého ročníka vyrobili pohľadnice - niektorí aj s krásnou básničkou, šiestaci kreslili malé obrazy s kyticami kvetov.

  15. mája sme si počas Dňa rodiny pripomenuli jej dôležitosť pre náš život, pretože ako povedal sv. Ján Pavol II. - "Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život." Pri tejto príležitosti sa 15 žiakov našej školy zapojilo do Celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú vyhlásilo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Téma tohtoročnej súťaže bola "Otec nablízku".

  A práve dnes – 20.júna, na našich ockov myslíme intenzívnejšie, pretože slávime ďalší dôležitý sviatok -  Deň otcov. Preto všetkým našim ockom, dedkom i krstným otcom prajeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého.

 • MDD v CZŠ

  Prvý jún – Sviatok detí sme spolu oslávili športom a pohybom v exteriéri školy. Kvôli pandemickým patreniam sa aktivít zúčastnili žiaci prvého stupňa. Pre žiakov sme pripravili 12 disciplín na štyroch stanovištiach. Na elokovanom pracovisku bolo piate stanovište. Ako sa zabávali? Pozrite si fotografie.

 • SME SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PROJEKTU „ČÍTAME RADI“

  Zaujať deti knihou a vypestovať u nich kladný vzťah k čítaniu je v konkurencii mobilov, tabletov, televízie, internetu a streamovacích služieb čoraz náročnejšie. Jednou z možností môže byť funkčná a živá školská knižnica s pestrou ponukou kníh rôznych žánrov, ktoré deti presvedčia, že krásny, napínavý či dojímavý príbeh môže byť pokojne ukrytý aj v knižnej podobe a stojí zato si ho prečítať. Dá sa to dosiahnuť aj zaujímavými knižnými podujatiami a aktivitami, pripravenými nielen s deťmi, ale aj pre deti.

  V tomto školskom roku vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky projekt s názvom ČÍTAME RADI. Ministerstvo ponúklo školám možnosť požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na tento rozvojový projekt zameraný na nákup kníh z oblasti literatúry pre deti a mládež.

  Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným školám a jej cieľom bola najmä podpora čitateľskej gramotnosti, na ktorej zvýšení sa môže významne podieľať aj dostupnosť moderných, zaujímavých a zážitkovo pútavých príbehov detskej a mládežníckej literatúry priamo v školskej knižnici.

  Kritériá výberu boli jasné: projekt školy musel obsahovať zaujímavé a čitateľsky podnetné školské aktivity a podujatia v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré v prípade úspechu vo výzve škola plánuje zorganizovať (aj s využitím novo zakúpených knižných titulov). 

  Bolo pre nás vynikajúcou správou, že žiadosť CZŠ sv. Michala v Kendiciach bola po posúdení komisiou ministerstva vyhodnotená ako úspešná a škola tak získala maximálnu podporu na nákup kníh pre našu knižnicu vo výške 800 eur.

  Knihy zo súčasnej literatúry pre deti a mládež pre našich žiakov boli vyberané podľa odporúčaní odborníkov na detskú literatúru v spolupráci s učiteľmi našej školy. Knihy sú už v súčasnosti na ceste do našej školskej knižnice a dúfame, že budú pre všetky deti zaujímavé, atraktívne, zážitkovo podnetné a že im pomôžu rásť aj osobnostne, ľudsky a duchovne.

  Poprajme teda novým knihám v našej knižnici dychtivých a zanietených čitateľov, ktorých počet bude mesiacmi narastať!

 • N O V É - Testovanie 9 zrušené

  Rozhodnutie ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

  2. Rozhodnutie č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa mení takto:

  Bod 3 sa vypúšťa.Doterajšie body 4 až 10 sa označujú ako body 3 až 9.

  Odôvodnenie:V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

 • Vyučovanie a organizácia dňa - štvrtok - 3. jún 2021

  V tento deň je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a nás kresťanov viaže povinnosť účasti na svätej omši. Z tohto dôvodu je vyučovanie a rozvrh hodín upravený tak, aby žiaci a zamestnanci mohli využiť čas pred vyučovaním, alebo po vyučovaní účasťou na svätej omši.

   Vyučovanie začína 2.hodinou o 8.55.

  Koniec vyučovania bude pre 1.stupeň o 11.35, pre 2.stupeň o 12.30.

   ŠKD v prevádzke bez obmedzenia.

   

 • Ako sme potešili mamičky?

  Žiaci 1.stupňa sa poctivo pripravovali na Deň matiek. Chceli svojim mamkám povedať ako ich majú radi a vyjadriť im vďačnosť za ich lásku a obetavosť. Pripravili im prekvapenie v podobe kvetov vo váze aj listy, ktoré potom spoločne poslali poštou. Ďakujeme Vám mamy! Nech ste vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou!

 • Testovanie deviatakov

  V školskom roku 2020/2021 bolo Testovanie 9 preložené z 24. marca 2021 na  9. júna 2021 (streda), kvôli epidemiologickým opatreniam proti šíreniu COVID-19. Náhradný termín testovania sa uskutoční 24. júna 2021.

  Žiaci musia byť v škole najneskôr o 7:45. 

  Na matematike je dovolené žiakom používať kalkulačku, ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene; uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie) a ceruzku. Na slovenskom jazyku je dovolené žiakom používať iba pero, ktoré píše namodro.

  Harmonogram testovania a podrobnejšie informácie nájdete na stránke: 

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Návrat do škôl od 17. mája 2021

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR rozhodnutie_MS_13_maj.pdf sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku. 

  Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), rodič pri nástupe predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bezinfekcnost_Zakonny_zastupca_ziaka.docx .

 • Zmena organizácie vyučovania - 13.máj 2021

  Z dôvodu slávenia prikázaného sviatku školské vyučovanie začne vo štvrtok, 13.mája 2021, o 8.55. 

  Vo farnosti bude sv. omša o 8.00 hod. - účasť na nej nie je pre žiakov povinná, teda sv. omša nie je súčasťou vyučovania. 

  Rozvrh hodín sa v tento deň posúva o 1 hodinu, posledné hodiny v rozvrhu nebudú, preto každá trieda končí v obvyklom čase.

 • Informácia

  Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 naďalej v červenej farbe. Vyučovanie v škole pokračuje bez obmedzení. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti  vyhlasenie_ZZ_od_3_maj.docx  podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3. mája 2021 do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov).

 • Prevádzka školy od 5.mája

  CZŠ sv. Michala obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy od 5. mája 2021. V prevádzke bude aj školský klub detí a stravovanie v jedálni MŠ.

  Podmienkou pre vstup do školy je podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme vyhlasenie_ZZ_od_3_maj.docx alebo prostrednctvom EDUPAGE. 


 • Deň Zeme

   Naša Zem síce oslavuje ,,svoje narodeniny“ 22.4., no my sme ich tohto roku oslávili viacerými aktivitami: 

  1. Výzvou HURÁ DO ŠKOLY PO SVOJICH, ktorá trvala od 19.4. do 23.4.2021. Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapojili a prišli do školy buď pešo, alebo na kolobežke, bicykli, či inom prostriedku, ktoré neznečisťuje životné prostredie.
  2. V piatok 23.4.2021 sme Deň Zeme oslávili viacerými aktivitami. Pozreli sme si prezentáciu o našej Zemi, aké dary nám ponúka a ako sa o ňu máme starať. Vymaľovali rôzne omaľovánky o našej Zemi. Areál našej školy sme si skrášlili posadením rôznych stromčekov, kvetov, byliniek, ale aj semienok, z ktorých bude mať potešenie nielen naše oko, ale aj bruško. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli rôznymi sadeničkami. Ďakujeme. 

  Ďakujem ešte raz všetkým rodičom, učiteľom a žiakom, že sme sa takto spoločne zapojili do týchto aktivít. Spolu dokážeme viac. 

  Malými činmi k veľkým cieľom! 

 • Aktivita - knihy

  ,,Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, aký si. “ Francois Mauriac

  Ďakujem všetkým, ktorí sa v mesiaci marec zapojili do čítania knihy s prírodnou tématikou, a tak si spríjemnili voľné chvíle, či si pri dobrej knihe trochu oddýchli. Pridávame aj pár fotiek od vás, ktorí ste sa s nami o ne ochotne podelili. Ďakujeme. 

 • Pravidlá pre školy od 3.mája

  Podľa aktualizovanej mapy COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU bude od 3. mája 2021 okres Prešov v červenej farbe. Pre vstup do školy teda platia nové pravidlá. Jedným z nich je, že pre návštevu školy nie sú potrebné testy žiakov a ich rodičov. Rodičia pred nástupom žiakov odovzdajú len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlasenie_ZZ_od_3_maj.docx

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • sekretariát 051/7797126,
  ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria