Obedy

Piatok 30. 7. 2021

V ZŠ úspešnejší II.

V ZŠ úspešnejší II.

Novinky

 • Vážení rodičia!
  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • Koniec školského roka

  "Haló, hlásim zvonenie!!

  Dnes už ozaj posledné...

  Už je to tak, čas sa skrátil

  školský rok sa kdesi stratil...

  Zmizli známky, učebnice

  prach zapadá na police...

  Stojíme tu celá škola,

  s učiteľmi dookola.

  Žiadne stresy, žiadne resty

  Dnes nebudú ani testy,

  Dnes nás čaká výplata.

  Skôr než ju však prevezmeme,

  vyslovíme "ĎAKUJEME".

  Milé pani učiteľky!

  Ešte nie sme celkom veľkí,

  no už teraz presne vieme,

  za čo Vám dnes ďakujeme:

  - za hodiny učenia,

  - chvíle pochopenia,

 • „Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.”

  Umberto Eco (Meno ruže)

  Naučiť deti zvažovať, „čo to znamená“ je možné iba vtedy, keď naučíme deti literatúru milovať a rozumieť jej. Malé krôčiky na ceste bádania urobili aj žiaci našej školy, z prvého stupňa a žiaci piateho ročníka 25. 6. 2021, počas besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom.

  Deti zistili, že aj spisovateľ je „iba“ človek z mäsa a kostí, ale napriek tomu „iba“ dokázal medzi verše svojich básní vniesť ľudskosť s tvárou hravého dieťaťa. Deti zistili, že aj spisovateľ je človek so svojou životnou cestou, že aj spisovateľ sa dokáže tešiť z „každodenných maličkostí, ktoré mu do života vnášajú radosť a šťastie“.

 • Deň ľudovej kultúry (24. 6. 2021)

  Tam, kde sú naše korene, tam rodnú reč krásou nazveme – v nej, človeče, máš svoje ľúbenie...

  Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie... (Iconito)

  Je dôležité, aby človek vedel, kde má korene, pretože potom vie, kde má domov, otvorenú náruč, nádej, lásku, pochopenie... Aj žiaci našej školy spoznávali svoje korene vďaka histórii vrytej do dreva rukami zručného rezbára, vďaka nádherným čipkám, ktoré sa paličkovaním tvoria aj niekoľko hodín, vďaka sladkému tajomstvu, ktoré sa ukrýva v sladkých medovníkoch. Spomienky a skúseností starších, pretavené do zaujímavého rozprávania, oživili putovanie za tradíciami a hodnotami nášho kraja a národa. Historické predmety, každý so svojou vlastnou históriou, umiestnené v priestoroch našej školy, dotvárali správny charakter Dňa ľudovej kultúry. Spevy, tance a hovorené slovo potvrdili, že žiaci našej školy nezabúdajú na svoje korene, tradície a domov.

 • Dňa 18.6. sa žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia "O zlatej rybke". Bolo super, že divadielko prišlo za nami do našej školy. Rozprávka sa všetkým páčila, deti boli vtiahnuté do deja, ktorý bol oživený spevom a hrou na gitare.

  Už sa tešíme na ďalšie predstavenie!

 • Po dlhšom čase kvôli epidemiologickým opatreniam mohli žiaci ísť opäť na duchovnú obnovu. Deviataci boli 17.6. u Saleziánov v Prešove a ôsmaci 23.6. vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Ďakujeme duchovným otcom za ich čas.

 • Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré nám umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi narábať v rôznych životných situáciách. Aj v našej škole je štandard finančnej gramotnosti zapracovaný do vyučovacieho procesu. Úlohy na finančnú gramotnosť sú pravidelnou súčasťou vyučovania, ale okrem toho je na našej škole v každom školskom roku jeden deň venovaný tejto téme. V pripravených aktivitách si žiaci mohli vyskúšať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti s peniazmi. Snažili sme sa im ukázať, ako s nimi narábať, poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty.

 • V školskom roku 2021/2022 sa strava bude uhrádzať zálohovite, t. j. vždy mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci.

  V mesiaci septembri bude potrebné uhradiť stravu za mesiac september a október.

  Žiaci 1. a 2. stupňa CZŠ Kendice, ktorí sa stravovali v školskej jedálni v šk. roku 2020/2021 majú uhradenú zálohu za obedy zadarmo, ktorú nebudem posielať na účty rodičov. Bude použitá na úhradu obedov v septembri. Táto suma sa pohybuje od 20,- do 15,- € podľa počtu neodhlásených obedov.

 • Deti v ŠKD si počas jedného popoludnia na začiatku horúcich dní pochutnali na voňavom čaji z vlastného bylinkového záhonu. Medovku, mätu a listy jahôd najskôr spoločne natrhali, nechali vysušiť a spoločnými silami navarili čaj. Chutil výborne, zvlášť spolu s domácim makovým koláčikom, ktorý na všetkých čakal ako prekvapenie. Po občerstvení zdravým nápojom sa deti s radosťou rozutekali na školské ihrisko za futbalom.

 • Počuli ste už o Kendických studničkách? Deti v ŠKD áno, preto sa rozhodli, že ich nájdu. Kľukatá lesná cesta asi po pol hodine chôdze deti priviedla k cieľu. Únavu rýchlo zahnali sviežou vodou z čistinky, v ktorej sa aj vyumývali a osviežili. V blízkom altánku si oddýchli, posilnili sa sladkosťami a modlitbou pri kríži. Na spiatočnej ceste si dopriali malú odmenu – sladkú zmrzlinu podľa vlastného výberu.

 • Streda - 23.6.2021 - kontrola, odovzdávanie, preberanie učebníc

  - duchovná obnova pre žiakov 8.ročníka - Farnosť sv. Mikuláša Prešov

  Štvrtok - 24.6.2021 - teoretická príprava na účelové cvičenie a didaktickú hru

  - celoškolská akcia Deň ľudovej kultúry

  Piatok - 25.6.2021 - účelové cvičenie pre 2.stupeň a didaktická hra pre 1.stupeň - praktická časť

  - beseda s pánom spisovateľom Valentínom Šefčíkom pre 1. stupeň a 5A

 • Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame dňa 24.6.2021 /štvrtok/

  na Deň ľudovej kultúry. V rámci neho uvidíte:

  • Výstavu tradičných ľudových predmetov na prízemí školy
  • Prezentáciu ľudových remesiel od 10:00 v areáli školy (s možnosťou kúpy suvenírov)
  • Kultúrny program na ľudovú nôtu so začiatkom o 15:30 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Matematický klokan

  Žiaci z Kendíc a Drienovskej Novej Vsi ukázali aj v tomto školskom roku, že sú šikovní a neboja sa výziev, ani tých matematických.

  Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa tentokrát prihlásilo 15 žiakov, súťažili 13 a 3 sa zaradili vďaka svojim výsledkom medzi 20 % najlepších riešiteľov v rámci celého Slovenska.

  Všetkým prihláseným žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  Chceme poďakovať taktiež rodičom žiakov za podporu ich detí.

 • Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sme slávili 11.júna a pri tejto príležitosti sme sa ráno pomodlili cez školský rozhlas odprosujúcu modlitbu. Žiaci z III. B vymaľovali obrázky, kde je zobrazená tvár Pána Ježiša.

 • Máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku. Nielen preto, že ho celý prežívame tak špeciálne pod ochranou Panny Márie, ale pripomíname si počas neho viacero krásnych dní a sviatkov.

  9. mája sme slávili Deň matiek. Žiaci v oboch budovách školy pripravovali pre svoje mamky malé prekvapenie. Tretiaci a žiaci nultého ročníka vyrobili pohľadnice - niektorí aj s krásnou básničkou, šiestaci kreslili malé obrazy s kyticami kvetov.

  15. mája sme si počas Dňa rodiny pripomenuli jej dôležitosť pre náš život, pretože ako povedal sv. Ján Pavol II. - "Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život." Pri tejto príležitosti sa 15 žiakov našej školy zapojilo do Celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú vyhlásilo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Téma tohtoročnej súťaže bola "Otec nablízku".

 • Prvý jún – Sviatok detí sme spolu oslávili športom a pohybom v exteriéri školy. Kvôli pandemickým patreniam sa aktivít zúčastnili žiaci prvého stupňa. Pre žiakov sme pripravili 12 disciplín na štyroch stanovištiach. Na elokovanom pracovisku bolo piate stanovište. Ako sa zabávali? Pozrite si fotografie.

 • Zaujať deti knihou a vypestovať u nich kladný vzťah k čítaniu je v konkurencii mobilov, tabletov, televízie, internetu a streamovacích služieb čoraz náročnejšie. Jednou z možností môže byť funkčná a živá školská knižnica s pestrou ponukou kníh rôznych žánrov, ktoré deti presvedčia, že krásny, napínavý či dojímavý príbeh môže byť pokojne ukrytý aj v knižnej podobe a stojí zato si ho prečítať. Dá sa to dosiahnuť aj zaujímavými knižnými podujatiami a aktivitami, pripravenými nielen s deťmi, ale aj pre deti.

 • Rozhodnutie ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

 • V tento deň je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a nás kresťanov viaže povinnosť účasti na svätej omši. Z tohto dôvodu je vyučovanie a rozvrh hodín upravený tak, aby žiaci a zamestnanci mohli využiť čas pred vyučovaním, alebo po vyučovaní účasťou na svätej omši.

  Vyučovanie začína 2.hodinou o 8.55.

  Koniec vyučovania bude pre 1.stupeň o 11.35, pre 2.stupeň o 12.30.

  ŠKD v prevádzke bez obmedzenia.

 • Žiaci 1.stupňa sa poctivo pripravovali na Deň matiek. Chceli svojim mamkám povedať ako ich majú radi a vyjadriť im vďačnosť za ich lásku a obetavosť. Pripravili im prekvapenie v podobe kvetov vo váze aj listy, ktoré potom spoločne poslali poštou. Ďakujeme Vám mamy! Nech ste vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou!

 • V školskom roku 2020/2021 bolo Testovanie 9 preložené z 24. marca 2021 na 9. júna 2021 (streda), kvôli epidemiologickým opatreniam proti šíreniu COVID-19. Náhradný termín testovania sa uskutoční 24. júna 2021.

  Žiaci musia byť v škole najneskôr o 7:45.

  Na matematike je dovolené žiakom používať kalkulačku, ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene; uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie) a ceruzku. Na slovenskom jazyku je dovolené žiakom používať iba pero, ktoré píše namodro.

 • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR rozhodnutie_MS_13_maj.pdf sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku.

  Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), rodič pri nástupe predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bezinfekcnost_Zakonny_zastupca_ziaka.docx .

 • Z dôvodu slávenia prikázaného sviatku školské vyučovanie začne vo štvrtok, 13.mája 2021, o 8.55.

  Vo farnosti bude sv. omša o 8.00 hod. - účasť na nej nie je pre žiakov povinná, teda sv. omša nie je súčasťou vyučovania.

  Rozvrh hodín sa v tento deň posúva o 1 hodinu, posledné hodiny v rozvrhu nebudú, preto každá trieda končí v obvyklom čase.

 • Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 naďalej v červenej farbe. Vyučovanie v škole pokračuje bez obmedzení. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti vyhlasenie_ZZ_od_3_maj.docx podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3. mája 2021 do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov).

 • CZŠ sv. Michala obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy od 5. mája 2021. V prevádzke bude aj školský klub detí a stravovanie v jedálni MŠ.

  Podmienkou pre vstup do školy je podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme vyhlasenie_ZZ_od_3_maj.docx alebo prostrednctvom EDUPAGE.


Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • sekretariát 051/7797126,
  ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria