Obedy

18.06. - 22.06.2018

jedalny_listok_25.pdf

Mapa

Statistics

Počet návštev: 440373

Novinky

 • V pondelok 4.júna 2018 nás – učiteľov a žiakov 1., 2. a 4. ročníka, privítal Charitný domov v Dolnom Smokovci. V príjemnom prostredí Vysokých Tatier sme prežili 5 dní a 4 noci.

  Vyučovanie slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy sme striedali s jednoduchými túrami na Hrebienok a Peknú vyhliadku – kalváriu v prírode. Každý deň sme začínali rozcvičkou. Počas dňa sme sa venovali športovým aktivitám –futbalu, loptovým hrám, bedmintonu, skákaniu na švihadle a gume. V stredu večer sme si zatancovali na diskotéke. Jedlo, ktoré nám sestričky pripravili, nám veľmi chutilo. V piatok 8.6.2018 sme celý pobyt ukončili svätou omšou v tamojšej kaplnke. Ďakujeme nášmu zdravotníkovi ujovi Ľubovi, ktorý sa staral o naše zdravie, bezpečnosť a ošetroval drobné poranenia. Taktiež ďakujeme p. Jurkovi, ktorý nám priviezol a odviezol batožinu a tým uľahčil naše cestovanie vlakom.

 • Na svete je veľa detí

  a na všetky slnko svieti,

  a každé si v srdci želá,

  aby slnka bolo veľa...

  ( E.Čepčeková )

  A veruže nám slnko krásne svietilo pri zdolávaní jednotlivých súťažných disciplín. Dňa 1.6. sa areál školy premenil na športové pole, kde si zmerali svoje sily malí i veľkí. Za úspešné zvládnutie športových disciplín boli pre deti prichystané domáce koláčiky s prekvapením aj cukrová vata. Mňam! Na multifunkčnom ihrisku šesť zmiešaných družstiev zložených z dievčat a chlapcov z celého 2.stupňa bojovalo o najlepšie umiestnenie vo floorballovom turnaji. 1.miesto získalo družstvo Tobiáša B. Blahoželáme! Už teraz sa tešíme na MDD 2019!

 • Z dôvodu organizácie Školy v prírode bude prevádzka v Školskom klube detí v termíne od 4.júna do 8.júna 2018 skrátená do 15,00 hod. Za pochopenie ďakujeme!

 • Spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého otca je v Stropkove určite mnohým dobre známa. Organizuje ju tradične Cirkevná základná škola sv.Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov. Nedávno sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove konal jej už 23.ročník, ktorý začal slávnostnou omšou v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. Tú celebroval Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb PhD., kanonik Košickej arcidiecézy, predseda komisie pre posvätný rád a ministériá. Už tradične mala táto súťaž početné zastúpenie – 17 škôl, 48 súťažiacich. Podľa hodnotenia predsedníčky poroty Mgr. Eva Zacharovej bol tento ročník na vysokej úrovni. Naše speváčky si vybojovali zlaté a strieborné pásmo. GRATULUJEME!!

 • Dňa 31.5.2018 sme so žiakmi V. – IX. roč. navštívili putovnú výstavu „Biblia na cestách“ v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Výstavou nás sprevádzal pán Milan Šurman, ktorý nám priblížil Bibliu, Knihu kníh, nielen z historického pohľadu, ale aj jej posolstvo pre súčasného človeka.

  Mali sme možnosť prezrieť si unikátne vydania Biblie:

  • Bibliu z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty, ktorá je najstarším exponátom výstavy

  • Ozdobným „švabachom“ písanú Bibliu

  • Bibliu s ilustráciami Salvadora Dalího

 • V dňoch 25. – 26. mája 2018 sa žiaci VIII. a IX. roč. zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedlo spoločenstvo Marana Tha z Prešova. Kurz pod názvom „Cesta k pravde“ sa uskutočnil v Drienovskej Novej Vsi.

  Ako sa naši žiaci cítili a čo im táto duchovná obnova dala? Tu sú aspoň niektoré z ich vyjadrení:

  „Duchovná obnova mi dala veľa. Veľmi sa mi to páčilo a prostredníctvom tej malej modlitby a celej duchovnej obnovy som sa už teraz naozaj rozhodla pre Ježiša. Ľudia z Marana Thy sa mi veľmi páčili a aj ich prednášky, aktivity, svedectvá a pod. A bolo vidno, že si na tom celom dali veľmi záležať.“ (IX. roč.)

 • Súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany sa naši žiaci zúčastnili prvýkrát. Súťažili v zložení Kamilka Bebľárová, Erika Gubačová, Janík Čuha a Branko Jurko (všetci VIII.A). Súťažilo sa v rôznych disciplínach, napr. prvá pomoc, orientácia v prírode, streľba zo vzduchovky, hasenie požiarov či vedomostné testy. Naši záchranári sa spomedzi 13 družstiev z okresu Prešov doslova prestrieľali na 2.miesto a postúpili do krajského kola. Držíme palce!

  Mgr. Lucia Halčáková

 • Vo štvrtok 24.mája 2018 sa v priebehu vyučovania uskutoční fotografovanie kolektívov tried v priestoroch školy. Cena spoločnej fotografie je 1 euro, skupinová fotka - 0,50 centov.

 • M l i e k o pozná hádam každý. Je to tekutina, ktorá dáva Ž I V O T . Je hlavným zdrojom bielkovín a vápnika, ktorý je dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového zdravia človeka.

  "Deň mlieka" v našej škole je dobrou príležitosťou, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

  Preto v pondelok 21.mája N E Z A B U D N I T E na mliečnu desiatu a biele oblečenie. Súťažime!

 • "Ako bolo na počiatku, nech je i tak s nami. Aby deti otcov mali, aby mali mamy." (M. Rúfus)

  V duchu slov básnika sme v sobotu, 12.5.2018, strávili popoludnie s učiteľmi, rodičmi a žiakmi v KD v Kendiciach na Rodinnom Majálese.

  Moderátorsku dvojicu tvorili Zuzka a Lenka, do tanca nám hral DJ Daniel a o chutný guláš, výborné kysnuté koláče a iné dobroty v bufete sa postarali rodičia z rodičovskej rady. Zaujímavý program si pripravili deti z ŠKD, a tak sme videli tancujúcich anjelov, netradičnú školu bez pätiek a rozprávkových Šmolkov. V programe sa s módnou prehliadkou predviedli žiačky 2. stupňa. Najväčší záujem bol o Belgický tanec a, samozrejme, nechýbala ani tombola. Vyžrebovaní sa mohli tešiť z rôznych cien, ktoré venovali rodičia, učitelia ale aj ďalší sponzori. O 21. hod. dohrala posledná pieseň a mnohí odchádzali domov s boľavými nohami od tancovania, s krásnymi cenami a príjemným pocitom z vydarenej akcie.

 • Tešíme sa a gratulujeme k úspechu Jeremiášovi Bugatovi, žiakovi V.A triedy, ktorý po 3. mieste na okresnom kole získal 3. miesto na krajskom kole. Ďakujeme za prípravu pani učiteľkám Mgr. Márii Hatokovej a Mgr. Zuzane Fremalovej.

 • Riaditeľka CZŠ sv.Michala Kendice 424 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p o s k y t u j e žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 30. apríla 2018 (pondelok).

  V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  S katolíckym pozdravom Mgr. Beáta Ďordíková, riaditeľka školy

 • Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty)

 • V piatok 23.3.2018 sa dvaja naši ôsmaci – Branislav Jurko a Magdaléna Mošková zúčastnili okresného kola chemickej olympiády. Pripravovali sa svedomito, riešili úlohy a na krúžku Chemické praktiká –Leonardo, spolu s ďalšími žiakmi, sa cvičili v praktickej zručnosti, čiže uskutočňovali chemické pokusy. Na našu veľkú radosť toto snaženie prinieslo ovocie a tak sa môžeme tešiť z ich 4. a 5. miesta v okrese. Naša radosť je o to väčšia, že nakoľko do súťaže sú predovšetkým zapojení deviataci s žiaci osemročných gymnázií, naši žiaci boli najmladší a predsa to zvládli. Zo všetkých zúčastnených základných škôl, z ktorých väčšina boli prešovské školy, sme sa umiestnili najlepšie. Blahoželáme.

 • Dňa 22.3.2018 sa v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej Pokoja v Prešove uskutočnilo okresné kolo 17. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli tohto roku tieto vybrané knihy Svätého Písma: Genezis (kapitoly 12 – 50) a Evanjelium podľa Marka.

  Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 družstiev. Družstvo reprezentujúce našu školu v zložení: Frederika Havrilová (VII.A), Katarína Sabolová (VII.A) a Laura Pigulová (VI.A) sa umiestnilo na 6. mieste.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • V piatok 23.marca 2018 sme brány našej školy otvorili pre širokú verejnosť pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Bola to jedinečná možnosť nahliadnuť za každé dvere v škole a pozrieť si vyučovanie celkom zblízka.

  V to krásne slnečné dopoludnie sme privítali predškolákov z miestnej materskej školy, ale aj rodičov, starých rodičov a dokonca sa prišli na svoju “Alma mater” pozrieť aj bývalí absolventi, ktorí tu strávili svoje žiacke časy.

  Našich najmenších návštevníkov potešilo predstavenie divadla Babadla "Hrnček var! ". Po ňom si škôlkari vyskúšali ako sa sedí prvákom v školskej lavici, ako sa pracuje pri interaktívnej tabuli, s druhákmi si aj zaspievali...

 • Dňa 21. 3. píšu deviataci Testovanie-9. Pre vytvorenie najlepších podmienok sa ostatní žiaci zúčastnia mimoškolských akcií.

  Žiaci 1. až 5. ročníka sa zúčastnia po sv. omši tanečného divadla Nela v kine Scala v Prešove.

  Žiaci 6. až 8. ročníka si pozrú Slovenské technické múzeum v Prešove - Solivare.

  Deviatakom prajeme, aby zužitkovali, to čo sa naučili, veľa pozornosti, ... a aby nezaspali a najneskôr 7:45 boli v škole.

 • Súčasťou dobrého a úspešného biznisu/obchodu je ponuka, dopyt, tvorivá stratégia podnikateľa, predajca a v neposlednom rade aj finančne zrelý kupujúci.

  Fungovanie týchto skutočností v priestoroch našej školy si mohli reálne vyskúšať žiaci deviateho ročníka, ako aj prvého a druhého ročníka.

  Dňa 6. marca 2018 sa žiaci prvého a druhého ročníka oboznamovali so základnými špecifikami finančnej gramotnosti. Nahliadnuť do oblasti financií a obchodných vzťahov žiakom pomáhali starší spolužiaci z deviateho ročníka, ktorí si v rámci predmetu občianska náuka preopakovali základné pojmy a teórie z oblasti ekonomiky. Aby mladší žiaci lepšie pochopili fungovanie trhového mechanizmu, deviataci pre nich pripravili trh, kde dochádzalo k reálnemu obchodovaniu, aj keď s nereálnymi peniazmi.

 • 21. marca 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

  9. ročníkov. Bližšie informácie:

  Základné informácie o Testovaní 9

  Špecifikácia testu zo SJL

  Špecifikácia testu z MAT

 • Keď som sa dozvedela, že pôjdeme na „LYŽIARSKY“, nevedela som, z čoho sa mám tešiť:

  • z toho, že sa naučím lyžovať
  • z toho, že sa nebudem musieť učiť.

  Varili nám tam dobre. Na svah bolo asi 13 minút cesty. Išli sme tam v lyžiarkach s lyžami a palicami v ruke. Už hneď v prvý deň som sa naučila ako tak lyžovať a ísť na vleku - pome. Na svahu sme mali vždy 10 minútovú prestávku na čaj. Tí ujkovia pri vleku vždy srandovali a zabávali nás. Postupom týždňa už vedeli všetci lyžovať, vo štvrtok sme si dali preteky. Bola to zábava! Nikdy na taký veľký zážitok nezabudnem!

 • Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Svätá pravda, nech je zima, nech je šero, napokon nech je trošku smutno, ale len keď je veselo. — Jan Werich

  V dňoch 12.2.-16.2.2018 veru tak aj bolo, pretože sa v histórii našej školy uskutočnil po prvý raz LVVK (lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz).

  Absolvovalo ho 18 žiakov z tried 7.- 9.ročníka pod skúseným vedením lyžiarskych inštruktorov- p.učiteľa Mgr. Mariána Sabolčíka a Mgr. Pavla Straku (nášho bývalého žiaka), za zdravotníckej asistencie pani zástupkyne Mgr. Silvie Moserovej.

  Cieľ bol jasný: u lyžiarov-zdokonaliť sa v lyžovaní, u nelyžiarov-naučiť sa základnú techniku lyžovania, trošku si oddýchnuť od školy a rodičov, upevniť vzájomné vzťahy, spoznať krásu zimnej tatranskej prírody a načerpať nezabudnuteľné zážitky.

 • „Kniha je kľúčom do čarovného sveta fantázie.“

  Anonym

  Dňa 20. 2. 2018 nás žiaci do sveta fantázie preniesli prostredníctvom prednesu poézie a prózy vybraných básní a textov. Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína prebiehalo v priestoroch školskej knižnice. Zaujať porotu v zložení Mgr. B. Ďordíkovej (riaditeľky školy), Mgr. D. Pjatákovej, Mgr. S. Krivej a Mgr. S. Ugrayovej prišli svojím výkonom žiaci z prvého aj druhého stupňa.

 • ​CZŠ sv. Michala vyhlasuje...

  "Slávnostný zápis" dňa 9.apríla 2018 o 15,30 hod.

  Zápis prebieha v dňoch 9.4.-11.4. 2018

  v priestoroch školy v čase od 14.00 – 16.00 hod.

  K zápisu je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • príspevok 8 € na zakúpenie zošitov

  Ponúkame:

  • anglický jazyk od 1.ročníka
  • školský klub a výučbu ZUŠ
  • individuálny prístup k žiakom
  • výchovu v katolíckom duchu

 • Milí žiaci! Od pondelka 26.2.2018 si užívajte jarné prázdniny. Školské vyučovanie začína v pondelok 5. marca 2018. Prajeme Vám príjemný a užitočne strávený, požehnaný čas!

 • Blíži sa uzávierka súťaže so spol. MILK – AGRO v kategórii „Výtvor z obalov výrobkov SABI“- vlastná tvorba. Rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí). Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi. 5 najlepších výtvorov v kategórii Základné a stredné školy bude odmenených. Výtvory doniesť do školy do 26.3.2018.

 • Druhý polrok odštartovali žiaci II. stupňa školskou prírodovednou súťažou Hľadá sa tím majstrov N. Medzitriedne družstvá, ktoré žiaci vytvorili, merali svoje sily v praktických i teroretických úlohách z biológie, chémie, fyziky, astronómie, geografie a tiež matematiky a informatiky. Opýtali sme sa súťažiacich, čo sa im páčilo, a čo by zmenili. Tu sú niektoré z ich odpovedí:

  "Áno, páčilo sa mi, lebo sme mali super tím, aj dobré otázky. Nič by som nezmenila."

  "Páčilo sa mi, že sme boli v tíme a každý sa mohol zapojiť. Páčilo sa mi aj, že každý predmet mal aj praktickú časť."

 • Obľúbená medzinárodná súťaž Matematický klokan sa uskutoční na našej škole aj v tomto školskom roku. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásilo 20 žiakov z druhého až ôsmeho ročníka. Klokaniť sa bude v pondelok 19. marca. Žiaci si môžu precvičiť svoje hlavičky pri riešení úloh z minulého roka, ktoré sú voľne k dispozícii na stránke http://matematickyklokan.sk.

 • ENV- oznam:

  Daj veciam druhú šancu!

  Vyrob niečo z vecí, ktoré už boli raz používané.

  Využiť môžeš rôzny materiál-papier, textil, plast, atď...

  Hotové výrobky odovzdaj svojej triednej učiteľke do 19.2.2018.

  Tešíme sa na zaujímavú výstavu vašich prác.

  Zaujímavé a originálne nápady budú ocenené.

 • Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • +421517797126

Fotogaléria