Utorok 21. 9. 2021

V ZŠ úspešnejší II.

V ZŠ úspešnejší II.

Novinky

 • Milí žiaci, ak chcete po vyučovaní zmysluplne využiť svoj voľný čas a zároveň sa niečo nové dozvedieť, skúsiť, zabaviť sa, byť spolu so svojimi kamarátmi, využite možnosť aj v tomto školskom roku zapojiť sa do našich aktivít.

  Ponuka krúžkov: zaujmove_utvary_2021_2022.docx​​​​​​​

 • Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom, aby sa zaregistrovali na výnimočné stretnutie a takto prežili požehnaný čas, kedy k nám zavíta vzácna návšteva.

  14. septembra 2021 (utorok) budú mať žiaci našej školy riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 16. 9.2021. Privítajme spoločne Svätého Otca Františka.

 • Z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na Covid-19 ostávajú žiaci 9.A triedy od zajtra, stredy 8.9.2021, v povinnej 14 dňovej domácej karanténe. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín.

  Usmernenie pre rodičov:

  • Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Detský lekár dohliada na karanténu žiaka.
  • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu o
 • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nez
 • Školský rok sa začína 2.septembra 2021.
  Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 8:30 hod. v Kostole sv. Michala

  • Po skončení sv. omše sa presunú do školy len novoprijatí žiaci 1.ročníka, kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a dostanú bližšie informácie k začiatku štúdia.
  • Ostatní žiaci po skončení sv. omše odchádzajú domov.
  • 3. septembra 2021 budu mať žiaci triednické hodiny od 8:00 hod. do 11.30 hod.
  • Hneď v prvý deň v škole je potrebné odovzdať triednej učiteľke/triednemu učiteľov
 • Vážení rodičia, testy na domáce antigénové samotestovanie bude škola vydávať 31.08.2021 v čase od 12.00 - 17.00 v hlavnej budove školy (číslo 424). Prevziať test môže len zákonný zástupca žiaka.

 • Stretnutie s pápežom Františkom

  Návšteva Sv. Otca na Slovensku je pre našu krajinu veľkým darom a duchovným povzbudením. 14.9.2021 sa sv. otec František stretne s mladými v Košiciach na Štadióne TJ Lokomotíva. Dopoludnia o 11:00 hod. bude sv. omšu celebrovať kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský. Sprievodný program bude od 13:30 hod., hlavný program s pápežom bude od 16:45 do 18:00 hod.

  Každý účastník stretnutia sa musí registrovať cez stránku www.navstevapapeza.sk .

  Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú zaočkovaní.

 • Vážení rodičia, riadnu prevádzku školského klubu začneme od pondelka - 6. septembra 2021. V prípade, že potrebujete umiestniť Vaše dieťa do klubu v piatok, 3. septembra 2021, dajte nám to vedieť telefonicky: 0517797126.

 • Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem aby sa Vaše dieťa stravovalo v jedálni MŠ, tu sú bližšie informácie

  pokyny_pre_stravnikov_2021_2022_Kendice.docx

  a zápisný lístok:

  zap._listok_stravnika_2021_2022__ziaci_kendice.docx

 • MŠVVaŠ SR na začiatku školského roka 2021/2022 umožní: antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú všetci žiaci, ktorí sú zaočkovaní, nezaočkovaní, tí ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Podmienkou je, že rodičia musia prejaviť záujem o tieto testy. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Vážení rodičia!
  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • Koniec školského roka

  "Haló, hlásim zvonenie!!

  Dnes už ozaj posledné...

  Už je to tak, čas sa skrátil

  školský rok sa kdesi stratil...

  Zmizli známky, učebnice

  prach zapadá na police...

  Stojíme tu celá škola,

  s učiteľmi dookola.

  Žiadne stresy, žiadne resty

  Dnes nebudú ani testy,

  Dnes nás čaká výplata.

  Skôr než ju však prevezmeme,

  vyslovíme "ĎAKUJEME".

  Milé pani učiteľky!

  Ešte nie sme celkom veľkí,

  no už teraz presne vieme,

  za čo Vám dnes ďakujeme:

  - za hodiny učenia,

  - chvíle pochopenia,

 • „Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.”

  Umberto Eco (Meno ruže)

  Naučiť deti zvažovať, „čo to znamená“ je možné iba vtedy, keď naučíme deti literatúru milovať a rozumieť jej. Malé krôčiky na ceste bádania urobili aj žiaci našej školy, z prvého stupňa a žiaci piateho ročníka 25. 6. 2021, počas besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom.

  Deti zistili, že aj spisovateľ je „iba“ človek z mäsa a kostí, ale napriek tomu „iba“ dokázal medzi verše svojich básní vniesť ľudskosť s tvárou hravého dieťaťa. Deti zistili, že aj spisovateľ je človek so svojou životnou cestou, že aj spisovateľ sa dokáže tešiť z „každodenných maličkostí, ktoré mu do života vnášajú radosť a šťastie“.

 • Deň ľudovej kultúry (24. 6. 2021)

  Tam, kde sú naše korene, tam rodnú reč krásou nazveme – v nej, človeče, máš svoje ľúbenie...

  Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie... (Iconito)

  Je dôležité, aby človek vedel, kde má korene, pretože potom vie, kde má domov, otvorenú náruč, nádej, lásku, pochopenie... Aj žiaci našej školy spoznávali svoje korene vďaka histórii vrytej do dreva rukami zručného rezbára, vďaka nádherným čipkám, ktoré sa paličkovaním tvoria aj niekoľko hodín, vďaka sladkému tajomstvu, ktoré sa ukrýva v sladkých medovníkoch. Spomienky a skúseností starších, pretavené do zaujímavého rozprávania, oživili putovanie za tradíciami a hodnotami nášho kraja a národa. Historické predmety, každý so svojou vlastnou históriou, umiestnené v priestoroch našej školy, dotvárali správny charakter Dňa ľudovej kultúry. Spevy, tance a hovorené slovo potvrdili, že žiaci našej školy nezabúdajú na svoje korene, tradície a domov.

 • Dňa 18.6. sa žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia "O zlatej rybke". Bolo super, že divadielko prišlo za nami do našej školy. Rozprávka sa všetkým páčila, deti boli vtiahnuté do deja, ktorý bol oživený spevom a hrou na gitare.

  Už sa tešíme na ďalšie predstavenie!

 • Po dlhšom čase kvôli epidemiologickým opatreniam mohli žiaci ísť opäť na duchovnú obnovu. Deviataci boli 17.6. u Saleziánov v Prešove a ôsmaci 23.6. vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Ďakujeme duchovným otcom za ich čas.

 • Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré nám umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi narábať v rôznych životných situáciách. Aj v našej škole je štandard finančnej gramotnosti zapracovaný do vyučovacieho procesu. Úlohy na finančnú gramotnosť sú pravidelnou súčasťou vyučovania, ale okrem toho je na našej škole v každom školskom roku jeden deň venovaný tejto téme. V pripravených aktivitách si žiaci mohli vyskúšať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti s peniazmi. Snažili sme sa im ukázať, ako s nimi narábať, poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty.

 • V školskom roku 2021/2022 sa strava bude uhrádzať zálohovite, t. j. vždy mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci.

  V mesiaci septembri bude potrebné uhradiť stravu za mesiac september a október.

  Žiaci 1. a 2. stupňa CZŠ Kendice, ktorí sa stravovali v školskej jedálni v šk. roku 2020/2021 majú uhradenú zálohu za obedy zadarmo, ktorú nebudem posielať na účty rodičov. Bude použitá na úhradu obedov v septembri. Táto suma sa pohybuje od 20,- do 15,- € podľa počtu neodhlásených obedov.

 • Deti v ŠKD si počas jedného popoludnia na začiatku horúcich dní pochutnali na voňavom čaji z vlastného bylinkového záhonu. Medovku, mätu a listy jahôd najskôr spoločne natrhali, nechali vysušiť a spoločnými silami navarili čaj. Chutil výborne, zvlášť spolu s domácim makovým koláčikom, ktorý na všetkých čakal ako prekvapenie. Po občerstvení zdravým nápojom sa deti s radosťou rozutekali na školské ihrisko za futbalom.

 • Počuli ste už o Kendických studničkách? Deti v ŠKD áno, preto sa rozhodli, že ich nájdu. Kľukatá lesná cesta asi po pol hodine chôdze deti priviedla k cieľu. Únavu rýchlo zahnali sviežou vodou z čistinky, v ktorej sa aj vyumývali a osviežili. V blízkom altánku si oddýchli, posilnili sa sladkosťami a modlitbou pri kríži. Na spiatočnej ceste si dopriali malú odmenu – sladkú zmrzlinu podľa vlastného výberu.

 • Streda - 23.6.2021 - kontrola, odovzdávanie, preberanie učebníc

  - duchovná obnova pre žiakov 8.ročníka - Farnosť sv. Mikuláša Prešov

  Štvrtok - 24.6.2021 - teoretická príprava na účelové cvičenie a didaktickú hru

  - celoškolská akcia Deň ľudovej kultúry

  Piatok - 25.6.2021 - účelové cvičenie pre 2.stupeň a didaktická hra pre 1.stupeň - praktická časť

  - beseda s pánom spisovateľom Valentínom Šefčíkom pre 1. stupeň a 5A

 • Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame dňa 24.6.2021 /štvrtok/

  na Deň ľudovej kultúry. V rámci neho uvidíte:

  • Výstavu tradičných ľudových predmetov na prízemí školy
  • Prezentáciu ľudových remesiel od 10:00 v areáli školy (s možnosťou kúpy suvenírov)
  • Kultúrny program na ľudovú nôtu so začiatkom o 15:30 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Matematický klokan

  Žiaci z Kendíc a Drienovskej Novej Vsi ukázali aj v tomto školskom roku, že sú šikovní a neboja sa výziev, ani tých matematických.

  Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa tentokrát prihlásilo 15 žiakov, súťažili 13 a 3 sa zaradili vďaka svojim výsledkom medzi 20 % najlepších riešiteľov v rámci celého Slovenska.

  Všetkým prihláseným žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  Chceme poďakovať taktiež rodičom žiakov za podporu ich detí.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • sekretariát 051/7797126,
  ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria