Obedy

19.02.-23.02.2018

jedalny_listok_8.pdf

Mapa

Statistics

Počet návštev: 414750

Novinky

 • Blíži sa uzávierka súťaže so spol. MILK – AGRO v kategórii „Výtvor z obalov výrobkov SABI“- vlastná tvorba. Rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí). Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi. 5 najlepších výtvorov v kategórii Základné a stredné školy bude odmenených. Výtvory doniesť do školy do 26.3.2018.

 • Druhý polrok odštartovali žiaci II. stupňa školskou prírodovednou súťažou Hľadá sa tím majstrov N. Medzitriedne družstvá, ktoré žiaci vytvorili, merali svoje sily v praktických i teroretických úlohách z biológie, chémie, fyziky, astronómie, geografie a tiež matematiky a informatiky. Opýtali sme sa súťažiacich, čo sa im páčilo, a čo by zmenili. Tu sú niektoré z ich odpovedí:

  "Áno, páčilo sa mi, lebo sme mali super tím, aj dobré otázky. Nič by som nezmenila."

  "Páčilo sa mi, že sme boli v tíme a každý sa mohol zapojiť. Páčilo sa mi aj, že každý predmet mal aj praktickú časť."

 • Obľúbená medzinárodná súťaž Matematický klokan sa uskutoční na našej škole aj v tomto školskom roku. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásilo 20 žiakov z druhého až ôsmeho ročníka. Klokaniť sa bude v pondelok 19. marca. Žiaci si môžu precvičiť svoje hlavičky pri riešení úloh z minulého roka, ktoré sú voľne k dispozícii na stránke http://matematickyklokan.sk.

 • ENV- oznam:

  Daj veciam druhú šancu!

  Vyrob niečo z vecí, ktoré už boli raz používané.

  Využiť môžeš rôzny materiál-papier, textil, plast, atď...

  Hotové výrobky odovzdaj svojej triednej učiteľke do 19.2.2018.

  Tešíme sa na zaujímavú výstavu vašich prác.

  Zaujímavé a originálne nápady budú ocenené.

 • Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

 • Aj na našej škole sme obdobie fašiangov ukončili karnevalom 1.februára. Zúčastnili sa na ňom žiaci I. stupňa, ktorí si už v predstihu pripravovali masky a my môžeme povedať, že si na ich výbere dali záležať.

  Do komunitného centra zavítali rôzne postavičky z rozprávok, zvieratká, kovboji, kukláči, čerti, samozrejme princezné a víly. Po promenáde masiek nasledovala diskotéka. Po nej boli všetky masky ocenené pripravenými darčekmi podľa vyjadrenia poroty. Potom si deti pozreli program, ktorý pre nich pripravil ŠKD. V súťažiach si zmerali svoje sily, rýchlosť a šikovnosť. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe teplého čajíka a keksíkov. Deti odchádzali unavené, vytancované a každé s nejakou sladkosťou.

 • Dňa 31.1. sa uskutočnilo v našej triede I.B pasovanie prvákov. Pri tejto príležitosti sme si pozvali aj druhákov našej školy, ktorí nám po svojej skúsenosti s "pasovaním" vysvetlili, čo to "pasovanie" vlastne je a čo sa očakáva od pasovaných žiakov. Prváčikovia predviedli druhákom, čo sa za ten prvý polrok naučili - recitovali básničky začínajúce sa na rôzne písmenká, spoločne zaspievali pesničku, druháci im dávali príklady na sčítanie a odčítanie - všetko zvládli na jednotku. Taktiež ukázali, ako si vedia zložiť a poukladať veci do vrecúška na telesnú výchovu. Tí najlepší boli odmenení sladkou odmenou a nakoniec všetci odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári.

 • Až 88% mladých ľudí dáva prednosť ochuteným sladkým vodám namiesto zdravej čistej vode!! Chceme to zmeniť. Spoločnými silami urobme niečo pre svoje zdravie. Preto sme sa zapojili do kampane „POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE.“ Akcia sa uskutočnila 30. januára 2018 v škole. So žiakmi sme sa porozprávali, prečo piť čistú vodu a každý žiak vypil pohár čistej vody.

  Povedzte aj vy ÁNO čistej vode.

 • 30. 1. 2018 žiaci deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka mali možnosť nahliadnuť (aspoň z malej časti) do iránskej kultúry.

  Prijali sme pozvanie do Komunitného centra v Kendiciach, kde nás zaujímavosťami o iránskej kultúre sprevádzal pozvaný hosť, pán Mojtaba Ketabchim. Pán Ketabchim prišiel na Slovensko pred viac ako dvadsiatimi rokmi kvôli štúdiu – pôvodne mal byť lekárom. Osud však rozhodol inak. Z nádejného lekára sa stal pracovník gréckokatolíckej eparchiálnej charity.

  Počas besedy nás vzácny hosť oboznámil s históriou, geografickou polohou, zvykmi a tradíciami jeho krajiny. Prednáška bolo ozvláštnená prednesom poézie v rodnom jazyku pána Ketabchima, ukážkami rukopisov a v neposlednom rade odpoveďami na zvedavé otázky. Diskutovalo sa o politickej situácii v tejto moslimskej krajine, o živote mladých ľudí a o bezprostrednosti tamojších detí. Zaujímavým bolo, keď pozvaný hosť rozprával o tom, ako iránske deti snívajú svoje sny a ako (aj napriek tomu, že nemajú k tomu ideálne podmienky) sa ich snažia pretaviť na skutočnosť. (Pevne veríme, že túto časť naši žiaci pozorne počúvali, pretože mnohí z nich majú sny, ale iba máloktorí sú pre realizáciu týchto snov ochotní urobiť maximum.)

 • Vo štvrtok 25. januára 2018 slávili deviataci Deň s patrónom triedy. V tento deň si pripomenuli Obrátenie sv. Pavla (apoštola).

  Tento sviatočný deň (tak, ako sa na každej oslave patrí) si žiaci deviateho ročníka spríjemnili aj pohostením, ktoré pripravili – nechýbali koláčiky, zemiakové lupienky, sušienky a nápoje.

  Sv. Pavol je (okrem iného) patrónom proti strachu a úzkosti. Film, ktorý si deviataci mali možnosť pozrieť, predstavil chlapca, ktorý prežíval nejednu chvíľu plnú strachu a úzkosti. Filmová snímka sa volala „Bež, chlapče, bež“ a zobrazila život židovského deväťročného chlapca – Srulika, ktorý v roku 1942 ušiel z varšavského ghetta a sám (bez rodičov, známych) sa snažil prežiť vojnu. Spal v korunách stromov (v lesoch) a živil sa tým, čo si sám ulovil, našiel alebo ukradol z okolitých fariem a navyše bol neustále prenasledovaný nemeckými vojakmi. Žiaci mali možnosť vidieť inšpirujúci príbeh o ceste jedného chlapca, ktorý musel zo dňa na deň dospieť, aby prežil. Tento film bol inšpirovaný skutočným príbehom. ( Réžia: Pepe Danquart, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, 2013)

 • Aj v tomto šk. roku je v našej škole zriadený nultý ročník pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí predtým nenavštevovali predškolské zariadenie. Žiaci 0.A triedy sa dobre adaptovali na školu, čo dokázali 22. januára pri pasovačke za riadnych žiakov našej školy. V krátkom programe ukázali svojim starším spolužiakom, čo všetko sa naučili pri rozvíjaní komunikácie, matematických predstáv, grafomotoriky a výchov. Hlavným cieľom nultého ročníka je pripraviť žiakov na zvládnutie požiadaviek prvého ročníka základnej školy.

 • V zime by sme nemali zabúdať na tých, ktorí nás svojím spevom potešujú celý rok, na štebotavé vtáčiky. Keď je zima tuhá, pomáhame aj my prikrmovaním.

  V jedno januárové popoludnie sa deti stretli v komunitnom centre a vyskúšali si prípravu semienkových maškŕt pre vtáčiky. Žiaci spoznali najčastejšie sa vyskytujúce vtáky v záhradách a vypočuli si ich spev. Pripravené maškrty si zobrali domov a rozvešali ich po svojich stromoch.

 • Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami v malebnej dedinke Kendice, kde stojí škola, po dlhé roky pracuje školský klub deti. Výnimočným dňom pre deti, ktoré navštevujú školský klub, bolo pasovanie za platných členov ŠKD. Podmienkou bolo splnenie určitých vedomostných a pohybových aktivít v krajinách Čítankovo, Počtárkovo a Športovkovo. Všetkým deťom sa podarilo úspešne zvládnuť disciplíny. Deti pasovačku ukončili spoločným sľubom.

  Do prípravy sa zapojili aj asistentky „bývalé klubkárky“, ktoré si zaspomínali na časy v školskom klube.


 • Každý človek túži po šťastí... Väčšieho a krajšieho šťastia nad Božiu blízkosť niet.

  Všetkým Vám vyprosujeme, aby ste v duchovnom živote našli radosť, šťastie i zmysel svojho života. Milostiplné a požehnané Vianoce!


 • Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 . Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 (pondelok).

 • Aj v tento školský rok sme sa všetci spoločne stretli na našej už tradičej predvianočnej burze.

  Prípravy na ňu však začali omnoho skôr. Zber machu, dreva, prútia, to všetko si žiaci pripravili už v septembri , aby sa potom na krúžku mohli venovať už iba svojim aranžérskym aktivitám.. Výťažok z predaja využijeme pre potreby školy a časť venujeme Dobrej novine na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie.

  Na burze si mohli žiaci školy vyskúšať aj rolu predavača a otestovať svoje matematické a finančné zručnosti.

 • Niekedy aj všedný deň sa môže stať sviatkom! 8. decembra taký sviatok pre našu školu pripravili sestry Veronika a Dianka Kováčové. V recitačnej súťaži "...a Slovo bolo u Boha" obe získali prvé miesta vo svojich kategóriach! Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy sa konala na pôde Cirkevnej spojenej školy v Humennom. Naše skvelé dievčatá Dianka a Veronika postupujú do celoslovenského kola v Bratislave. Veľmi sa tešíme a zo srdca ďakujeme!

 • Aj v tomto školskom roku sa druhý novembrový týždeň uskutočnila informatická súťaž I-Bobor. Zapojili sa do nej po prvýkrát aj druháci. Najlepšie umiestnenie dosiahli štvrtáci Kristián Sabol a Matúš Jurko (percentil 97) a ôsmačka Veronika Pjatáková (percentil 91). Ďalšími, ktorí získali diplomy, sú Adam Pjaták (II.A), Jeremiáš Bugata (V.A), Matej Miškaň (IV.A), Martin Sabol (V.A), Kamila Bebľárová (VIII.A), Tomáš Sončík (IX.A), Magdaléna Mošková(VIII.A), Laura Baranová(IX.A). Gratulujeme.

 • 6. decembra sv. Mikuláš navštívil deti/žiakov aj v našej škole. Okrem svojej prítomnosti ich potešil sladkosťami, krásnymi záložkami do kníh, ktoré pre spolužiakov na pamiatku vyrábali deviataci, a malými darčekmi, ktoré si žiaci v triedach pripravovali pre seba navzájom. Mikuláš, ako sprostredkovateľ, všetky tieto darčeky odovzdal osobne. Pri tejto namáhavej práci mu usilovne pomáhali pomocníci – žiaci deviateho ročníka, a tak Mikuláša, anjelov a čertov mohli stretnúť deti nielen v priestoroch našej školy, ale aj v materskej škole. Malí škôlkari prejavili odvahu, pretože počas tejto slávnostnej návštevy nepadla ani jedna slzička.

 • Vzdelanie nás posúva ďalej...

  Dňa 5. decembra 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil prvý ročník ŽOČ-ky (Žiackej odbornej činnosti). Svoje príspevky pred šesťčlennou porotou predstavili žiaci deviateho ročníka. Nielen porota, ale aj žiaci povzbudzujúci svojich spolužiakov z publika, mali možnosť dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé z oblasti literatúry – Zuzana Kostrábová: Putovanie za zničením prsteňa, z oblasti športu – Tomáš Adzima: Prierez svetovým futbalom a svetom fotografie a fotoaparátov nás previedli – Michaela Bodnárová: Fotoaparát zvnútra a Laura Baranová: História fotografovania.

 • Advent (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Obdobie adventu je typické svojou adventnou výzdobou. Jedným z adventných dekorácii je adventný veniec, ktorý slúži aj k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc.

  Tento šk. rok sme sa zišli v pondelok popoludní po 1. adventnej nedeli a spoločne v skupinách si žiaci s radosťou a tvorivým nadšením zhotovili adventné vence. Hneď na druhý deň ich v kaplnke sv. Jozefa posvätil náš duchovný otec . Po spoločnej modlitbe si ich žiaci zobrali do svojich tried, kde budú krásnou dekoráciou a zároveň pri postupnom zapaľovaní sviečok pri rannom modlení pripomínaním blížiacich sa Vianoc.

 • Celodiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sa v tomto roku uskutočnila 29.11.2017 na ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach- Krásnej.

  Naše dievčatá, Kamila Bebľárová, Erika Gubačová a Magdaléna Mošková

  z VIII.A, sa úspešne popasovali s témami Titus Zeman, Zjavenia vo Fatime a Ruženec. V konkurencii 13-tich družstiev zo škôl Košickej arcidiecézy skončili

  na peknom 3.mieste. Úprimne blahoželáme a ďakujeme im, aj p.uč. Moserovej,

  za snahu a čas, ktovenovali príprave na túto súťaž.

 • Kým naši piataci pri Testovaní 5-2017 rozmýšľali nad riešením a správnymi odpoveďami, žiaci 1. stupňa sa zabávali. Šašovia Jašo a Vašo z divadla Etudy rozveselili a roztancovali všetky deti. Žiaci si zopakovali vedomosti z prírodovedy, hudobnej výchovy a otestovali svoje zručnosti v súťažiach. Z predstavenia si odniesli hlavne dobrú náladu.

 • Pozývame Vás naaranžovať si svoj triedny adventný veniec z prírodných materiálov, ktorý bude vkusnou dekoráciou vašej triedy .

  KEDY? 4. 12. 2017 o 13.45 v triede VII.B

  Spríjemníme si predvianočné - adventné obdobie.

  Vytvorte skupiny troch tvorivých žiakov a nahláste sa u svojich triednych učiteľov.

 • Recykluj a vyhraj 2017/2018 15. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.

  • Zapojme sa do už 15. ročníka súťaže !

  • Chráňme prírodu !

  • Preferujme zdravý životný štýl !

  • Vyhrajme zaujímavé ceny a pomôžme svojej škole !

  • ( koncert Integrácia, vecné ceny pre školy a jednotlivcov, špeciálna odmena pre najlepších zberačov na koncerte Integrácia 2018 )

 • Šk. rok 2017/2018 je pre našu školu výnimočný. Už 25 rokov nás dobrotivý Pán Boh zjednocuje v spolupráci na dobrej veci. Oslavujeme “štvrťstoročie” Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Kendiciach.

  Toto krásne jubileum sme si pripomenuli na slávnosti dňa 15. novembra 2017 za účasti vzácnych hostí: košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča, p. riaditeľa Arcibiskupského školského úradu Miroslava Jacka, p. starostu Obecného úradu v Kendiciach p. Jozefa Hlavatého a sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali aj bývalí duchovní správcovia školy - vdp. Ján Sedlák a vdp. Jozef Smetanka, ďalej náš p. farár vdp. Marko Bajus, p. kanonik Jozef Šechný, aj kendický rodák kňaz Pavol Hrabovecký, bývalá p.riaditeľka Janka Sikorová, p. František Baran, starosta, ktorý stál pri zrode školy, členovia Rady školy a ďalší milí hostia.

 •                                        V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 

 • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv.Michala Kendice 424 podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom

  dňa 16.11.2017 (štvrtok) riaditeľské voľno

  z dôvodu organizačného zabezpečenia celodiecézneho metodického dňa katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD.

  Mgr. Beáta Ďordíková

 • Do tohto česko-slovenského projektu sa naša škola zapojila registráciou 21. septembra 2017. Projekt sa ukončil 31. októbra 2017. Témou 8. ročníka bol: Tajuplný svet knižných príbehov.

  Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, a to z Českej republiky 337 škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a zo Slovenskej republiky 797 škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

  Knihy čitateľom ponúkajú nespočetné množstvo tajuplných svetov a krásnych príbehov. My sme sa rozhodli, že krásu a tajuplnosť imaginárneho sveta budú naši žiaci hľadať v jednom konkrétnom príbehu. Je to príbeh plný lásky, oddanosti, pokory, úcty a zároveň je odrazom zrkadla súčasnej spoločnosti a doby. Všetky tieto vlastnosti sa skĺbili v príbehu od Oscara Wilda: Šťastný princ.

 • Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

  Deti zo školského klubu pozvali dňa 26.októbra svoje babičky a dedkov na spoločné popoludňajšie posedenie v Komunitnom centre Kendice. Spolu s pani vychovávateľkou Darinkou a p. uč. Sabolčíkom pripravili pekný program a malé pohostenie ako poďakovanie pre svojich starkých za ich starostlivosť, pozornosť a láskavosť. Aj my sa pripájame a prajeme veľa zdravia a lásky v kruhu najbližších.

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. 10. 2017 (pondelok) a končia 31. 10. 2017 (utorok).  V stredu 1.11.2017 je Sviatok všetkých svätých. 

  Vyučovanie sa začína 02. 11. 2017 (štvrtok).

 • 6. 11. 2017

  Do galérie Záložka boli pridané fotografie.

 • „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“ Jan Patočka (český esejista a filozof 1907 – 1977)

  Deň školských knižníc v našej škole bol popretkávaný zaujímavými aktivitami, činnosťami a udalosťami.

  Tento pamätný deň sme si pripomenuli už v skorých ranných hodinách, ako ináč, v školskej knižnici. Priestory školskej knižnice vyzdobili a pripravili na privítanie žiakov z prvého a druhého ročníka naši deviataci (za čo im veľmi ďakujeme). Deti po vstupe do knižnice boli upovedomené o výnimočnosti tohto dňa. Diskutovali o spisovateľoch, výnimočnosti dňa, ale aj o tom, že knihu (tak ako človeka) netreba súdiť podľa obalu, ale podľa obsahu. Žiaci zo spomínaných ročníkov akoby opreteky, s veľkým nadšením a radosťou vyberali knihy z políc a hltavo v nich listovali.

 • Na celom svete sa v utorok 18. októbra spojili deti všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. 

  Súvisí s prísľubom sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Tak vznikol aj názov tejto akcie .

  Aj naši žiaci sa prostredníctvom TV LUX spojili v modlitbe sv. ruženca, aby vyprosovali mier a pokoj vo svete a zasvätili sa Panne Márii.

   

   

 • “Misie sú v srdci viery”

  Takto znelo motto z posolstva Svätého Otca Františka ku tohoročnému SDM.

  Aj v našej škole sme sa v týždni od 16.10 do 20.10.2017 snažili cez spoločnú modlitbu za misie, misionárov, cez farebné dni a projekty žiakov jednotlivých ročníkov viac priblížiť reálny obraz o misiách, ich dôležitosti a nenahraditeľnosti pri evanjelizácii. Každý deň bol iný a to hlavne vďaka farbám, ktoré sme nosili. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií o jednotlivých kontinentoch, o šírení dobrej zvesti v týchto častiach sveta. Aj takýmto spôsobom sme sa snažili žiť misie v srdci.
   

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • +421517797126

Fotogaléria