Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Vyplňte elektronickú prihlášku pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, bude pre Vás na podpis pripravená v škole.

Prosíme Vás, aby ste údaje vyplnili pozorne. Skontrolujte si, či máte zadané správne všetky údaje, skontrolujte dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, čísla, aj správne vyplnenie adresy (ulica, číslo domu, obec). V prípade, že ich zle vyplníte, chyby sa preklopia do nášho systému a škola nebude mať korektné údaje.

Pokiaľ má Vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie alebo existujú iné závažné okolnosti, s ktorými chcete oboznámiť budúcu triednu učiteľku Vášho dieťaťa, uveďte to, prosím, v časti Poznámka.  

Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
    Kendice 424, 08201
  • sekretariát 051/7797126,
    ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria