Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Beáta Ďordíková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Silvia Moserová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Marko Bajus Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Čemová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Zástupca v triede: VIII.A
 
 
Mgr. Zuzana Fremalová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Grejtáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Lucia Halčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Zástupca v triede: VI.A
 
 
Mgr. Mária Hatoková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Hrabčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: III.A
 
 
Mgr. Veronika Kakalecová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Slavomíra Krivá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: I.A
 
 
Mgr. Erika Mandúchová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Slavka Marinčáková Triedna učiteľka: VIII.A
Zástupca v triede: IX.A
 
 
Mgr. Dagmar Pjatáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Zástupca v triede: IV.A
 
 
PaedDr. Gabriela Rusňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Zástupca v triede: V.A
 
 
Mgr. Marián Sabolčík Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Zástupca v triede: I.C
 
 
Mgr. Martina Vallušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: VII.A
 
 
Ľubica Dufalová Asistentka
 
 
Andrea Jacková Asistentka
 
 
Mgr. Marek Mihok Asistent učiteľa
 
 
Bc. Jana Šinaľová Asistentka

© aScAgenda 2022.0.1286 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
    Kendice 424, 08201
  • sekretariát 051/7797126,
    ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria