O škole

Katolícka škola

 • Katolícka škola sa celkovým školským životom úplne priraďuje k iným školám, ale v jednom podstatnom bode sa od nich líši: je totiž zakotvená v Evanjeliu, z ktorého čerpá inšpiráciu a silu.
 • Evanjeliový duch sa prejavuje v kresťanskom štýle myslenia a života, ktorý preniká každým prvkom výchovného prostredia.
 • Charakteristickým prvkom katolíckej školy je úsilie pomáhať študentom aby pri rozvoji vlastnej osoby rástli zároveň ako nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste.
 • Kresťanský výchovný proces zahŕňa činitele podporujúce komplexný rozvoj schopností dieťaťa, aby pomocou milosti nadobúdali vedomosti o svete, živote a človeku vo svetle viery.
 • Kresťanskú výchovu chápeme ako napredovanie k ideálnemu cieľu, ktorý prevyšuje každú ľudskú ohraničenosť. A toto všetko sa musí diať v súčinnosti a harmónii procesu ľudskej výchovy.

 

Práca v škole sa teda chápe ako povinnosť, ale rozvíjaná s dobrou vôľou;

   ako odvaha a vytrvalosť v neľahkých situáciách;

   ako úcta voči učiteľom;

   ako oddanosť a láska voči spolužiakom;

   ako úprimnosť, tolerancia a dobrota ku všetkým

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • sekretariát 051/7797126,
  ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria