Konzultačné hodiny:

 

  1. Zákonný zástupca má právo informovať sa o prospechu, správaní a dochádzke svojho dieťaťa na triednych aktívoch, združeniach rodičov alebo pri osobných konzultáciách s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim, výchovným poradcom alebo vedením školy.

 

  1. Na tento čas využíva predovšetkým čas mimo vyučovania, v čase konzultačných hodín učiteľov:

 

trieda

triedny učiteľ

deň

čas

I.A

 Mgr. Veronika Kakalecová

 

 

I.B

 Mgr. Slavomíra Krivá

 

 

I.C

 Mgr. Erika Mandúchová

 

 

II.A

 Mgr. Marián Sabolčík

 

 

III.A

 Mgr. Mária Grejtáková

 

 

IV.A

 Mgr. Martina Vallušová

 

 

IV.B

 Mgr. Alena Hrabčáková

 

 

V.A

 Mgr. Lucia Halčákovã

 

 

VI.A

 PaedDr. Gabriela Rusňáková

 

 

VII.A

 Mgr. Dagmar Pjatáková

 

 

VIII.A

 Mgr. Slavka Marinčáková

 

 

IX.A

 Mgr. Zuzana Čemová

 

 

Výchovná poradkyňa

 Mgr. Zuzana Fremalová

 

 

Vedenie školy

 Mgr. Beáta Ďordíková, riad. školy

Mgr. Silvia Moserová, zást. RŠ

streda

13.30 – 14.30

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
    Kendice 424, 08201
  • sekretariát 051/7797126,
    ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria