Výchovný poradca Mgr. Zuzana Fremalová

Konzultačné hodiny:

Pre žiakov:     utorok         11:45 hod. 12:30 hod.

Pre rodičov:   utorok         15:00 hod. – 16:00 hod.

Ostatné dni na základe vopred dohodnutého termínu.


DôLEžITé TERMÍNY

Testovanie 9 – 2022        6. apríl 2022 (streda)         

Testovanie 5 – 2022        18. máj 2022 (streda)        

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Podanie prihlášky na talentový odbor              do 20. február 2022

Podanie prihlášok na ostatné odbory           do 10. apríla 2022

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Talentové skúšky          od 15. marca do 30. apríla 2022
 

1. kolo         prvý termín:  9. máj 2022 (pondelok)
                   druhý termín: 12. máj 2022 (štvrtok)

 

2.kolo (pre žiakov neprijatých v prvom kole)              21. jún 2022


ZVEREJNENIE KRITÉRIÍ - SŠ

Talentové odbory                                 do 1. 2.2022

Ostatné študijné a učebné odbory          do 31.3.2022
 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
    Kendice 424, 08201
  • sekretariát 051/7797126,
    ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria